úvod     aktuality     klub    závody     komentáře     foto-video     modely     burza     historie     fotoarchiv         
První dráha 1972 - 1973
Mini Racing Club Česká Lípa, dříve Základní organizace Svazarmu - Klub automobilových modelářů Česká Lípa sídlil po celou dobu svojí činnosti, až do roku 1997 v budově Svazarmu-autoškoly Česká Lípa. Klub byl založený v roce 1972 leteckými modeláři Jaroslavem Burešem, Slávkem Malým a Antonínem Olšarem, kteří postavili v roce 1972 první tříproudou 16 m dlouhou autodráhu. Na této dráze se odjelo jen sedm závodů protože přestala vyhovovat rychle se rozvíjejícímu automodelářství.


Druhá dráha 1974 - 1981
Pod vedením předsedy klubu Jaroslava Bureše se začalo na podzim 1973 se stavbou druhé dráhy. Stavba trvala jeden rok, dráha měla pět jízdních pruhů, byla 23 m dlouhá a měla elektronické počítání kol. Slavnostní uvedení do provozu se konalo 23. září 1974. V roce 1976 došlo ke změně předsedy. Jaroslav Bureš se vzdal funkce a novým předsedou klubu byl zvolen Vladimír Kuchař. V letech 1974 - 1981 klub uspořádal 45 závodů. Veřejné a pohárové závody, krajské přebory a také několik závodů mistrovství ČSR. V roce 1975 MR juniorů, v roce 1977 MR žáků a v letech 1976 a 1980 MR seniorů. Členové klubu v tomto období získali 9x titul mistr ČSR. Titul mistra ČSR získala také jako první žena mezi automodeláři Eva Jarošová. Každoročně se pořádaly také dva velmi prestižní pohárové závody. "Rallye" byla hodinovka cestovních vozů a závod "GT" se pořádal v kategorii polomaket sportovních aut. Pohárových závodů se zúčastňovali nejen závodníci z Čech a Slovenska, ale přijížděli i závodníci z NDR.


Druhá dráha byla v provozu do roku 1981, kdy přestala vyhovovat stále se zrychlujícím modelům. Dráhu odkoupil v té době nově vzniklý klub automodelářů z Jablonného v Podještědí. Dráha byla rozebraná a přestěhovaná do prostor Pionýrského domu dětí a mládeže v Jablonném, kde byla přestavěna na čtyřproudou a stále se na ní ještě závodí.

Třetí dráha 1981 - 1997
V roce 1981 se začalo se stavbou třetí dráhy. Ze zdevastovaných prostor bývalé tělocvičny se podařilo během pěti let vytvořit zařízení na světové úrovni. Autodráha byla tentokrát osmiproudá, 40 metrů dlouhá, vybavená unikátní elektronikou a počítačem Didaktik Gama. Vedle dráhy bylo prostorné depo pro soutěžící a dobře vybavená klubovna s barem. Protože se členská základna během stavby snížila, museli zbývající členové klubu Zdeněk Jaroš, Vlastimil Daněk, Ing. Karel Musil a Eva Jarošová odpracovat na dokončení stavby přibližně 11.000 brigádnických hodin.


První testovací jízdy za účasti pozvaných automodelářů severočeského kraje se uskutečnily 22.3.1986. Vysoká kvalita dráhy, a perfektní zázemí přilákalo po roce 1989 první závodníky ze ”západu”. V roce 1991 jsme uspořádali mistrovství Evropy a tím se dobrá pověst našeho klubu rozšířila nejen po Evropě, ale dostala se i do zámoří. V následujícím roce se nová autodráha v České Lípě stala dějištěm prvního uspořádaného mistrovství světa pod mezinárodní organizací automodelářů ISRA. Tohoto závodu se zúčastnilo 92 závodníků, kteří přijeli z devíti zemí Evropy, z USA, Nového Zélandu a Jižní Afriky.


Tato idyla však nevydržela dlouho. Nová ”tržní doba”, která vedla k neúměrnému zvyšování nájmu za klubové prostory a nezájem Českolipské radnice a domu dětí o polytechnickou činnost s mládeží nás donutily autodráhu v roce 1997 prodat a činnost klubu ukončit. Ukončení činnosti klubu je popsáno v kapitole "historie třetí dráhy".

Čtvrtá dráha 2015
V roce 2015 obnovili tři zbylí kluboví veteráni Eva Jarošová, Ing. Karel Musil a Zdeněk Jaroš činnost klubu, ale pouze jako neformální "spolek nostalgických důchodců". Nejprve formou webu o historii klubu, potom také aktivní činností. Postavili jsme čtvrtou autodráhu, ale tentokrát malou čtyřproudou, 30 metrů dlouhou, na které pořádáme závody s komerčními modely pro kamarády z ČR a Slovenska. S komerčními autíčky jsme začali jezdit závody seriálu Slot.it na autodráhách v ČR a také občas zajedeme na závody do klubu MAC Revúca na Slovensku. Tím se začala psát nová kapitola historie klubu automodelářů.