úvod     aktuality     klub    závody     komentáře     foto-video     modely     burza     historie     fotoarchiv         

Typy motorů
V komerčních modelech se obvykle používají tři typy elektromotorů - Short Can (krátký), Long Can (dlouhý) a Flat (nízký). Krátké motory Short Can se používají do držáků motorů Inline a Sidewinder, protože se vejdou mezi zadní kola. Dlouhé motory Long Can se používají do držáků Anglewinder (šikmé uložení motoru). Motory Flat se používají do držáků Anglewinder a Inline, pokud je vzhledem ke tvaru karoserie modelu nutné použít nízký motor.
Otáčky motorů jsou v rozsahu 20.000 - 50.000 otáček / 1min. Motory s nižšími otáčkami (20.000) bývají namontovány v "krabičkových" modelech a jejich výkon stačí pro jízdu na domácích plastových autodráhách. Pro závody na velkých "dřevěných" autodráhách se používají motory s vyššími otáčkami.Převody - pastorky
Převod je ozubené kolo připevněné na ose modelu, pastorek je ozubené kolo připevněné na hřídeli motoru. U modelů se používají převody a pastorky s modulem 0,5 mm (modul = velikost zubů). Převody jsou plastové a hliníkové, pastorky jsou mosazné a hliníkové. U kvalitních modelů jsou převody výměnné a jsou na osu připevněné pomocí červíku M2.

Pro zlepšení jízdních vlastností se používají převody a pastorky s různým počtem zubů. Motor je v modelu namontovaný na trvalém místě a není možné s ním posunovat. Proto musí mít převody a pastorky stále stejný průměr, bez ohledu na počet zubů (správně by se měl průměr měnit podle počtu zubů). Výrobci modelů tedy umístí na stejný průměr převodu různý počet zubů. Zuby jsou deformované (užší, nebo širší), ale to je pro přenos síly v komerčním modelu vyhovující. Toto konstrukční řešení se používá pouze u čelních a šikmých převodů. U převodů pravoúhlých se průměr převodů mění podle počtu zubů.

Volba převodu
Výběr správného převodového poměru je poměrně složitá záležitost, při které záleží na několika proměnných faktech. Vychází se z otáček motoru, ale důležitá je také váha modelu, typ pneumatik, tvar dráhy a jízdní styl závodníka.

Při závodech na dřevěných autodráhách s modely které mají gumové pneumatiky, se obvykle model převoduje tak, aby otáčky zadní osy byly v rozsahu 9.000 - 11.000 otáček / 1 min. Způsob výpočtu zubů na pastorku a převodu je následující: Počet zubů na převodu se dělí počtem zubů na pastorku (např. převod 30 zubů : pastorek 10 zubů = převodový poměr 3:1). Při výběru převodu se otáčky motoru dělí převodovým poměrem (např. 30.000 otáček : 3 = 10.000 otáček na zadní ose).

tabulka pro výběr převodů
(tabulka vychází z otáček motoru změřených při napětí 12V při běhu motoru bez zátěže)

Na dráhách s dlouhými rovinkami je vhodný "rychlejší" převod. Větší počet otáček na zadní ose = rychlejší jízda na rovině. Na dráhách, které jsou technické a mají víc zatáček, je vhodnější "pomalejší" převod, který umožňuje citlivější řízení modelu v zatáčkách a rychlejší akceleraci při výjezdech ze zatáček. Poznámka - při závodech bývá obvykle důležitější, když je model stabilní a jezdí se s ním bez vypadávání, než vysoká rychlost na rovině.

Offset - výška osy
"Offset" je hodnota udávaná u držáků motorů Slot.it, která vyjadřuje velikost posunutí (zdvihnutí) zadní osy. Držáky motorů jsou dodávané se čtyřmi hodnotami offsetu (0,0 / 0,5 / 0,75 / 1,0). To se využívá pro snížení světlosti modelu, nebo pro možnost použití převodu většího průměru. Z této hodnoty se dá odvodit také minimální průměr kola potřebný pro dosažení minimální světlosti. Je to ale pouze teoretická hodnota, protože při povolení šroubků, které drží držák motoru na podvozku se držák motoru mírně "propadne" a světlost by byla nedostatečná. Hodnota je vyražená na držáku motoru pod ložiskem.Držák motoru
U dráhových modelů jsou tři způsoby uložení motoru a jsou "hezky česky" pojmenované Sidewinder, Anglewinder, Inline.