úvod     aktuality     klub    závody     komentáře     foto-video     modely     burza     historie     fotoarchiv         

"pomocníček automodeláře"
Držák motoru
U dráhových modelů jsou tři způsoby uložení motoru a jsou "hezky česky" pojmenované Sidewinder, Anglewinder, Inline.


Převody - pastorky
Převod je ozubené kolo připevněné na ose modelu, pastorek je ozubené kolo připevněné na hřídeli motoru. U modelů se používají převody a pastorky s modulem 0,5 mm (modul = velikost zubů). Převody jsou plastové a hliníkové, pastorky jsou mosazné a hliníkové. U kvalitních modelů jsou převody výměnné a jsou na osu připevněné pomocí červíku M2.

Pro zlepšení jízdních vlastností se používají převody a pastorky s různým počtem zubů. Motor je v modelu namontovaný na trvalém místě a není možné s ním posunovat. Proto musí mít převody a pastorky stále stejný průměr, bez ohledu na počet zubů (správně by se měl průměr měnit podle počtu zubů). Výrobci modelů tedy umístí na stejný průměr převodu různý počet zubů. Zuby jsou deformované (užší, nebo širší), ale to je pro přenos síly v komerčním modelu vyhovující. Toto konstrukční řešení se používá pouze u čelních a šikmých převodů. U převodů pravoúhlých se průměr převodů mění podle počtu zubů.


Offset - výška osy
"Offset" je hodnota udávaná u držáků motorů Slot.it, která vyjadřuje velikost posunutí (zdvihnutí) zadní osy. Držáky motorů jsou dodávané se čtyřmi hodnotami offsetu (0,0 / 0,5 / 0,75 / 1,0). To se využívá pro snížení světlosti modelu, nebo pro možnost použití převodu většího průměru. Z této hodnoty se dá odvodit také minimální průměr kola potřebný pro dosažení minimální světlosti. Je to ale pouze teoretická hodnota, protože při povolení šroubků, které drží držák motoru na podvozku se držák motoru mírně "propadne" a světlost by byla nedostatečná. Hodnota offsetu je vyražená na držáku motoru pod ložiskem.